Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty 24/7) już od 100,00 zł.
Promocje
Slytherin szata Harry Potter
Slytherin szata Harry Potter

359,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Harry Potter Szata Gryffindor Premium
Harry Potter Szata Gryffindor Premium

359,99 zł

Cena regularna: 399,99 zł

Najniższa cena: 379,99 zł

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POTTERMANIA.PL

  

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim internetowy serwis sprzedażowy, dostępny w domenie internetowejpl;
 • Sprzedawca - Mateusz Pabian, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mateusz Pabian”, ul. Kokoryczki 5A/55, 04-191 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1133083913, REGON: 524280459;
 • Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 • Przedsiębiorca-Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 • Klient/Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Konto Klienta - bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, oznaczona indywidualną nazwą i zabezpieczona indywidualnym hasłem podanym przez Klienta, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego, tj. dostęp do historii zamówień, zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktu, sprawdzanie statusu zamówienia czy samodzielną edycję danych klienta;
 • Umowa - umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego dotyczącą produktów fizycznych oferowanych w sklepie internetowym;
 • Produkt - produkt fizyczny dostępny w sklepie internetowym, który jest przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • Formularz zamówienia - usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej sklepu umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez dodanie produktu elektronicznego do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży m.in. sposobu płatności. 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem: pottermania.pl.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Mateusza Pabiana, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Mateusz Pabian”, ul. Kokoryczki 5A/55, 04-191 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1133083913, REGON: 524280459.
 3. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@pottermania.pl.
 4. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych. Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu.
 5. Regulamin sklepu określa zasady i warunki korzystania ze sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 6. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Sklepu internetowego (np. założenie Konta Klienta czy dokonanie zakupu). 

§2

Warunki korzystania ze sklepu internetowego. Wymogi techniczne.

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego jest:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu założenie Konta Klienta czy dokonania zakupu.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz osób trzecich.

§3

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki, chyba że w danym przypadku ma to zastosowanie.
 3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia, zarówno bez rejestracji, jak i przy założeniu nowego konta przez Klienta/ zalogowania się do istniejącego konta Klienta. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej.
 4. Aby dokonać zakupu Klient przenosi interesujący go produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Następnie Klient może przejść do zakładki, w której składa zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie” lub kontynuować zakupy.
 5. Po zakończeniu wybierania produktów i kliknięciu w przycisk „Złóż zamówienie” Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i metody płatności oraz może dokonać modyfikacji swojego zamówienia poprzez zmianę ilości dodanych produktów.
 6. W następnym kroku Klient klika przycisk „Zamawiam”, przekierowując go na zakładkę, na której może wybrać, czy chce założyć konto, dokonać zakupów bez rejestracji bądź zalogować się do posiadanego już konta.
 7. Na kolejnym etapie, Klient podaje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, dokonuje akceptacji Regulaminu sklepu internetowego i polityki prywatności (obligatoryjnie) oraz wyraża zgodę na otrzymanie rachunku w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.
 8. Po kliknięciu przez Klienta w przycisk „Podsumowanie”, zostaje on przekierowany na stronę zawierającą podsumowanie dokonanego zamówienia, tj. określenie zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 9. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdzam zakup” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 10. Kliknięcie przycisku “Potwierdzam zakup” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 11. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 12. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.
 13. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 14. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z podsumowaniem zamówienia.
 15. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail, w formacie PDF. Faktura elektroniczna jest przesyłana Klientowi na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania płatności za dane zamówienie.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4

Terminy i sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówienia:
  1. płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
  2. płatności elektroniczne (BLIK, Apple Pay, Google Pay oraz przelewy natychmiastowe, tj. Blue Media, Przelewy24);
  3. płatności odroczone (PayPo);
  4. płatność na raty (Raty online);
  5. płatność tradycyjnym przelewem bankowym.
 2. W związku z charakterystyką niektórych metod płatności, opłacenie zamówienia jedną z tych metod jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W pozostałych przypadkach klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 2 dni
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta jako zamawiającego
 4. W przypadku wybrania opcji 'Płać z Przelewy24' i następnie wybrania formy płatności kartą informujemy, że operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§5

Sposoby, koszty i termin dostawy

 1. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, którą Klient wybierze przy składaniu zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa produktu jest realizowana za pośrednictwem:
  1. Firm kurierskich: InPost, DHL
  2. Firm realizujących odbiór w punkcie, np. Paczkomaty InPost
 4. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, poza przypadkiem, gdy Klient złoży zamówienie spełniające warunki darmowej dostawy.
 5. Aktualnie obowiązujące koszty dostawy są wskazywane klientowi przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Czas realizacji zamówienia produktu, w szczególności w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy i wynosi do 4 dni roboczych.
 7. Na łączny termin dostawy zamówionego produktu składa się:
  1. czas złożenia przez Sprzedawcę zlecenia wysyłki produktu bezpośrednio do Klienta w hurtowni, z którą Sprzedawca współpracuje,
  2. czas przygotowania produktu do wysyłki przez hurtownię, z którą Sprzedawca współpracuje, przy czym należy wskazać, że przy zamówieniu kilku produktów zamówienie zostanie przekazane do doręczenia po przygotowaniu produktu z najdłuższym terminem przygotowania;
  3. czas doręczenia Produktu przez wybranego operatora pocztowego bądź firmę kurierską. Czas realizacji wysyłki przez wyżej wskazane podmioty jest wskazany na etapie składania zamówienia i jest zależny zarówno od rodzaju zamówionego produktu, jak i terminów danej firmy kurierskiej/ operatora pocztowego.
 8. W sytuacjach nadzwyczajnych termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klientów (np. okres wyprzedaży, okres świąteczny, nieprzewidziane okoliczności jak wybuch pandemii). W tym celu Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o przyczynie opóźnień oraz planowanym terminie dostawy.
 9. W przypadku skorzystania przez Klienta z dostawy przez firmę kurierską, Klient jest zobowiązany do zweryfikowania przy przewoźniku, czy dostarczony produkt nie został uszkodzony. W przypadku uszkodzenia/ zniszczenia produktu, Klient jest zobowiązany spisać protokół szkody z przewoźnikiem oraz poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę. 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 100 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu.
 2. Do okresu 100 dni wlicza się również soboty, niedziele oraz dni wolne od pracy.
 3. Celem skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klienta zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, wysyłając go drogą pocztową na adres kontakt@pottermania.pl. Klient ma również prawo skorzystać z opcji tzw. „Szybkiego zwrotu” realizowanej za pośrednictwem Paczkomatów InPost, która to opcja jest dostępna w sklepie internetowym w zakładce „zwroty” poprzez kliknięcie w pogrubiony napis „szybkich zwrotów”.
 5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza lub opcji "szybkich zwrotów" nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową, na adres wskazany przy składaniu zamówienia, przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionych produktów w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres firmy Sprzedawcy, tj. ul. Kokoryczki 5A/55, 04-191 Warszawa.
 8. Klient ponosi koszty dokonania zwrotu produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca tego kosztu i jest to wyłączny koszt Klienta. W przypadku wybrania opcji „szybkie zwroty” opłata za dokonanie zwrotu wynosi 9 zł i zostaje odliczona od kwoty, która zostaje zwrócona Klientowi za odesłany towar.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak i w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odsyłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Regulacje zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. 

§7

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.
 3. Korzystając z rękojmi, Konsument może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest istotna,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 4. Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@pottermania.pl bądź w inny sposób z wykorzystaniem trwałego nośnika.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dane podmiotu składającego reklamację, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail;
  2. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  3. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  4. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  5. żądanie reklamującego, zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;
  6. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 6. Sprzedawca potwierdzi wpływ reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz wezwie Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu celem jej rozpatrzenia.
 7. Nieustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę we wskazanym powyżej terminie 14 dni jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji Konsumenta oraz jego żądania.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kiedy Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiednio ceny zakupu produktu bądź kwoty należnej nie później niż w terminie 14 dni od dnia odpowiednio otrzymania towaru bądź od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument przy składaniu zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany Konsumentowi na wskazany przez niego adres wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W przypadku Przedsiębiorcy-Konsumenta Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§8

Usługa „Konto Klienta”

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 2. Założenie konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 3. Usługa elektroniczna konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Usługa „Konto Klienta” daje możliwość m.in. przeglądania historii zamówień, które w przeszłości złożył Klient, zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktu, sprawdzanie statusu zamówienia czy samodzielną edycję danych klienta.
 5. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć konto. W tym celu Klient wysyła stosowne żądanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pottermania.pl.
 6. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej. 

§9

Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi newsletter.
 2. W celu zapisu do newsletteru, usługobiorca w pierwszym kroku podaje we wskazanym miejscu w sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach tej usługi. W drugim kroku usługobiorca musi kliknąć w link aktywacyjny wysłany przez sprzedawcę na podany przez usługobiorcę adres e-mail.
 3. Zapisując się do newsletteru usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. W momencie zapisu do newsletteru zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, z tym zastrzeżeniem, że w celu prawidłowej realizacji usługi niezbędne jest podanie przez usługobiorcę prawidłowego adresu e-mail.
 5. Usługa Newsletteru polega na otrzymywaniu przez osoby zapisane do niego drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dot. produktów i usług sprzedawcy, w tym w szczególności informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych, a ponadto informacji związanych z uniwersum Harrego Pottera.
 6. Usługa newsletteru świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi newsletteru poprzez link dezaktywujący znajdujący się w wiadomości potwierdzającej zapisanie się do newslettera lub poprzez wpisanie podanego uprzednio adresu e-mail jeszcze raz na dole strony sklepu internetowego. Wysłanie takiej wiadomości będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia usług.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć usługobiorcy umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez usługobiorcę niniejszego regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy usługobiorca: korzysta z newsletteru w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

§10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu:
  1. obsługi konta użytkownika,
  2. realizacji zamówienia,
  3. ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem sklepu umowami sprzedaży.
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w sklepie.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w „Polityce Prywatności” dostępnej na stronie Sprzedającego.
 5. W związku z tym, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zwiększa ryzyko pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, Klienci sklepu powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe czy bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej. 

§11

Sądowe i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsument efektu, Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie sporu pod postępowanie polubowne. W tym celu, Konsument może skorzystać m.in.:
  1. ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. z pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów;
  3. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego celem polubownego zakończenia sporu;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr

Szczegółowe informacje na temat powyższych możliwości polubownego zakończenia sporu znajdują się m.in. na stronie takich instytucji jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Inspekcji Handlowej.

2. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z polubownych sposobów rozwiązania sporów, wszelkie spory związane z usługami           świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. 

§12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na wypadek zmiany w przepisach obowiązującego prawa. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji go na stronie internetowej sklepu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz zwrotów 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl